Polityka prywatności

Biasov Sp. z o.o. | ul. Sidorska 100 | 21-500 Biała Podlaska | NIP: 5370000561 | REGON: 0000112740 zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdego klienta Biasov Sp. z o.o. i użytkownika serwisów obowiązuje aktualna Polityka Prywatności znajdująca się na stronie www.salonbiasov.pl/polityka.html.

Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową zasadę: Biasov Sp. z o.o. nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów / użytkowników swoich serwisów.

Jeśli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności, proszę nie odwiedzać serwisów oraz nie nabywać produktów i usług oferowanych przez Biasov Sp. z o.o.


Dane Osobowe

W czasie korzystania z serwisów należących do Biasov Sp. z o.o. możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Dane, o które będziesz proszony, to w większości przypadków imię i adres e-mail. W przypadku formularzy zamówień będziesz proszony o podanie pełnych danych osobowych.

Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do działania serwisu. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, którą te dane dotyczyły.


Niezapowiedziane Wiadomości

Biasov Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności. Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości Biasov Sp. z o.o. rozumie informacje odnoszące się bezpośrednio do jego serwisów, czasopism, usług i produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.) oraz informacje komercyjne, których rozsyłka została opłacona przez klientów Biasov Sp. z o.o.

Podmioty zlecające komercyjne mailingi nie mają wglądu w dane kontaktowe osób znajdujących się na listach adresowych Biasov Sp. z o.o.. Informacje komercyjne są filtrowane w stopniu w jakim jest to możliwe, ograniczana jest ich objętość i wysyłane są sporadycznie.


Jawne Dane Osobowe

Dane osobowe podane na serwisach należących do Biasov Sp. z o.o. przy okazji wysyłania komentarzy do artykułów, odpowiedzi na forum itp. są dostępne dla wszystkich odwiedzających strony zawierające te dane. Biasov Sp. z o.o. nie ma możliwości zabezpieczenia Was przed osobami prywatnymi lub firmami, które te dane wykorzystają do przesłania Wam nieokreślonych informacji. Dlatego dane te nie podlegają Polityce Prywatności.


Inne formularze

Formularze znajdujące się gościnnie na serwisach należących do Biasov Sp. z o.o. i dotyczące usług, produktów, serwisów i czasopism nieobsługiwanych przez Biasov Sp. z o.o. nie podlegają Polityce Prywatności.


Cookies (Ciasteczka)

Niektóre obszary serwisów należących do Biasov Sp. z o.o. mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji. Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera ani dla jego użytkownika i jego danych.

Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku.


Partnerzy

Polityka Prywatności nie dotyczy serwisów i firm, których dane kontaktowe podane są na stronie Biasov Sp. z o.o..